Hyginus, Astronomica; voorafgegaan door: Julius Firmicus Maternus, Matheseos libri IV. Latijn. Handschrift op perkament, 111 ff., 235 x 160 mm. Frankrijk, vermoedelijk Noord-Frankrijk, twaalfde eeuw.  

 

 

 

 

 

www.atlascoelestis.com

          di Felice Stoppa